Iba

-11 % od 109 eur | -14 % od 169 eur takmer na všetko

Až -60 % na vnútorné a vonkajšie osvetlenie

Právo na odstúpenie od zmluvy

Váš poskytovateľ služieb a zmluvný partner

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Nemecko 

Spoločnosť zaregistrovaná na súde: HRB, pod číslom 8407

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom v Schlitzi

Oprávnení riaditelia: Vanessa Stützle, David Doust, Ales Drabek

IČ pre DPH: DE 815 559 897

Reg. č. pre OEEZ: RV21EEZ0000184

Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii pre akékoľvek otázky, reklamácie a sťažnosti:
Pondelok až piatok 8:00 do 17:00

Telefón:
E-Mail: info@svetla.sk

svetlá.sk

Túto zmluvu máte právo zrušiť podľa zákona do 14 dní bez udania dôvodu. Svetlá.sk však ponúka 30 dní na vrátenie tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, kedy fyzicky nadobudnete posledný výrobok alebo posledný kus tovaru alebo kedy ho fyzicky nadobudne vami určená tretia strana iná ako dopravca.

Ak si chcete uplatniť právo na zrušenie zmluvy, musíte nás informovať (Lampenwelt GmbH, Seelbuede 13, 36110 Schlitz, Germany, tel.: +421 25 8419 273, e-mail: info@svetla.sk) o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu jasným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Ak použijete túto možnosť, bezodkladne vám pošleme potvrdenie o prijatí takéhoto zrušenia na trvalom nosiči (napríklad e-mailom).

Na dodržanie konečného termínu zrušenia stačí, aby ste nám pred uplynutím lehoty na zrušenie poslali oznámenie týkajúce sa uplatnenia vášho práva na zrušenie.

Z vrátenej sumy môžeme odrátať sumu zodpovedajúcu strate hodnoty akéhokoľvek dodaného tovaru, pokiaľ k tejto strate došlo následkom zbytočnej manipulácie s tovarom z vašej strany.

Peniaze vám vrátime bez zbytočného odkladu a najneskôr

 

(a) do 14 dní odo dňa, kedy od vás dostaneme späť dodaný tovar, alebo
(b) (ak táto možnosť nastane skôr) do 14 dní odo dňa, keď nám poskytnete dôkaz o tom, že ste tovar vrátili, alebo
(c) ak nebol dodaný žiaden tovar, do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu.
 

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom refundácie; v súvislosti s vrátením peňazí vám v žiadnom prípade nevzniknú nijaké poplatky. Vrátenie peňazí môžeme zadržať, kým nedostaneme späť tovar, alebo kým nám nepredložíte dôkaz o spätnom odoslaní tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar by ste mali odoslať späť alebo ho odovzdať nám, alebo nášmu poskytovateľovi zásielkových služieb bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite zrušenie tejto zmluvy. Termín sa považuje za splnený, ak tovar vrátite späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ tovar nie je chybný alebo nezodpovedá uvedenému popisu. Zodpovedáte len za akúkoľvek zníženú hodnotu tovaru vyplývajúcu z manipulácie, ktorá nie je potrebná na stanovenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Viac informácií nájdete na: vrátenie tovaru a obchodné podmienky

 

Platné od septembra 2018

Lampenwelt GmbH