Yessvetlask

Staňte se súčasťou komunity Lampenwelt - Svetlá.sk

#YESSVETLASK

Všetci radi zbierame inšpiráciu krásnymi interiérmi a prezeráme si ich na Instagrame, Pintereste alebo Facebooku. Dostávame skvelé nápady a povzbudzuje nás to k plánovaniu vlastného domova!

Radi by sme získali váš súhlas na zdieľanie vašich fotografií na našej webovej stránke, v sociálnych médiách a v našich newsletteroch - samozrejme, s uvedením zdroja obrázku.

Ak súhlasíte, aby sme vaše fotografie zdieľali, označte ich hashtagom #yessvetlask. Je to jednoduchý spôsob, ako nám dať najavo, že nám dávate súhlas na použitie vašich obrázkov a že súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Dávate spoločnosti Svetla.sk (ktorá je súčasťou spoločnosti Lampenwelt) povolenie používať obrázky označené #yessvetlask na našich webových stránkach, na našich sociálnych sieťach a v našich newsletteroch. Táto zmluva je nevýhradná a bezplatná. Nikdy si nebudeme nárokovať na vlastníctvo vašich obrázkov, ale budeme ich používať na marketingové účely v online obchodoch spoločnosti Lampenwelt a na našich sociálnych sieťach.

Vaše obrázky budú uverejnené v týchto webových obchodoch spoločnosti Lampenwelt:

Nemecko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Španielsko, Česká republika, Spojené kráľovstvo.

Sme aktivní na týchto kanáloch:

Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, e-mail marketing.

Váš súhlas znamená, že si ponechávate práva na svoje obrázky a že všetky osoby, ktoré sa na týchto snímkach objavujú, súhlasili s ich použitím spoločnosťou Lampenwelt na účely online marketingu. Súhlasíte tiež s tým, že používanie vašich obrázkov neporušuje práva tretích strán ani neporušuje zákon.

Keď nám dáte povolenie použiť jeden z vašich obrázkov, môže sa objaviť na našej domovskej stránke, stránke inšpirácie, stránke produktu alebo kategórie atď. - príklady, ako to môže vyzerať, nájdete nižšie.

Vždy budeme odkazovať na vašu fotografiu na Instagrame alebo na vašom profile, aby vás mohli navštíviť aj naši návštevníci. To znamená, že sa zviditeľníte.


Screenshot-1

Screenshot-2

Screenshot-3

Tešíme sa na zdieľanie vašich fotografií a inšpiráciu pre našich zákazníkov a sledovateľov!

S pozdravom
Lampenwelt - Svetlá.sk


Become part of the Lampenwelt community

#YESSVETLASK

We all love to gather in­spirat­ion and ex­plore the beauti­ful homes posted on Insta­gram, Pinter­est and Face­book. It's ex­citing and encourages you to plan for your own home!

With your per­mis­sion we'd like to share your pic­tures on our web­site, on social media and in our news­letters – crediting you, of course.

If you’re happy with us shar­ing your pic­tures, please tag them with the hash­tag #yeslights. It’s an easy way to let us know that you give us per­mission to use the images and that you agree to the follow­ing con­ditions:

You give Lampenwelt per­mis­sion to use the images tagged with #yessvetlask on our website, on social media and in our news­letters. This agree­ment is non-exclusive and royalty-free. We don't claim owner­ship of your images, but we'll use them for market­ing purposes on our website and marketing channels.

Your pictures will be published on the following Lampenwelt web­shops:

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

We are active on the following channels:

Face­book, Insta­gram, Pinterest, Youtube, e-mail marke­ting. Your permis­sion means that you retain the rights to your images, and that any people ap­pearing in those images have ac­cepted that they will be used by Lampen­welt for online market­ing. At the same time, you accept that the use of your images does not in­fringe upon the rights of third parties or violate the law.

When you give us per­mis­sion to use one of your images, it could appear on our home­page, an in­spiration page, a product or category page, and so on – below you can see ex­amples of how it might look.

We will always link to your image on Instagram or your profile so our visitors can visit you as well.

We are looki­ng for­ward to sharing your images and inspiring our customers and followers!

Best regards,
Lampenwelt - Svetlá.sk

Nenechajte si ujsť ponuky na Black Friday!

Prihláste sa na odber nášho newslettera a využite najlepšie ponuky!

10 Poukážka

*Platí na nákup nad 75 €. Jeden kupón na zákazníka a objednávku. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavovými akciami a nie je možné ho následne odpočítať z faktúry. Poukaz nie je možné uplatniť na vylúčených výrobcov. Poukaz je platný 21 dní od jeho prijatia.