Iba

-11 % od 109 eur | -14 % od 169 eur takmer na všetko

Až -60 % na vnútorné a vonkajšie osvetlenie

Ochrana osobných údajov

Obsah

  1. Prevádzkovateľ údajov
  2. Kontaktné údaje dozorného pracovníka na ochranu údajov
  3. Účely spracovania údajov, právny podklad a oprávnené záujmy
  4. Prehľad vašich práv
  5. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov
  6. Reklama prostredníctvom e-mailu

1. Prevádzkovateľ údajov


Prevádzkovateľom údajov v zmysle predpisov o ochrane údajov za vykonané procesy spracovania dát všetkých našich webových stránok je:

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Nemecko
Telefón: +421 258 419 273
E-mail: info@svetla.sk

2. Kontaktné údaje dozorného pracovníka na ochranu údajov


Podľa právnych predpisov sme v našej spoločnosti menovali ako dozorného pracovníka na ochranu údajov:

Karolina Burkard
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Nemecko
E-mail: datenschutz@lampenwelt.de

3. Účely spracovania údajov, právny podklad a oprávnené záujmy


3.1 Návšteva našej internetovej stránky

3.1.1 Protokolové súbory

Pri každom prístupe na webovú stránku/do aplikácií odosiela aktuálny internetový prehliadač vášho aktuálneho koncového zariadenia serveru našej webovej stránky/aplikácie informácie a dočasne ich ukladá v protokolových súboroch, takzvaných logfile. Súbory údajov, ktoré sa pritom ukladajú obsahujú nasledujúce údaje, ktoré budú uložené až do automatického vymazania: Dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, adresa URL sprostredkovateľa (zdrojová URL, z ktorej ste sa vy dostali na naše webové stránky), prenesené množstvo údajov, čas uloženia, ako aj informácie o produkte a verzii každého použitého prehliadača a názov vášho poskytovateľa prístupu.

Právnym podkladom na spracovanie IP adresy je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vzniká zo zabezpečovania vytvorenia spojenia, komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie a na vyhodnocovanie ohľadom bezpečnosti a stability systému. Na základe informácií nie je možné priamo odvodiť vašu identitu a ani ju nebudeme odvodzovať. Údaje sa uložia a po dosiahnutí vyššie uvedených účelov sa automaticky vymažú.

3.1.2 Sledovanie, cookie a sociálne médiá

Aby bola naša webová stránka pre užívateľa optimálna, používame cookie. Niektoré prvky našej webovej stránky si vyžadujú, aby bolo možné vyvolávajúci prehliadač identifikovať aj keď prejdete na inú stránku. Ďalšie informácie o nich nájdete nižšie.

3.2 Nadviazanie, zdôvodnenie, realizácia zmluvného vzťahu

3.2.1 Spracovanie údajov pred uzavretím zmluvy

Aby ste mohli naše vynikajúce služby zákazníkom mohli využívať už pred uzavretím zmluvy, ponúkame vám komplexné odborné poradenstvo. K dispozícii máte rôzne kontaktné kanály:

Kontaktný formulár / požiadavku prostredníctvom e-mailu:
Vašu požiadavku nám môžete kedykoľvek zaslať kontaktným formulárom alebo e-mailom. Spracuje sa pritom v každom prípade vaše meno a vaša e-mailová adresa. Okrem toho môžete nad rámec toho dobrovoľne poskytnúť ďalšie osobné údaje, ako napr. vyše telefónne číslo, vašu adresu, informácie z balíkovej predajne.. Tieto údaje sa budú spracúvať minimálne do vybavenia vašej požiadavky a príp. nad tento rámec, ak by došlo k uzavretiu zmluvy. Právnym podkladom tohto spracúvania sú predzmluvné opatrenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ako aj oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, aby sme vám zabezpečili optimálne služby zákazníkom.

Telefón:
Naše služby zákazníkom sú vám k dispozícii takisto na telefonické konzultácie. Zaznamenávame na to vaše meno a vaše telefónne číslo. Dobrovoľne aj ďalšie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci konzultácie, ako napr. vašu e-mailová adresu alebo poštovú adresu. Tieto údaje sa budú spracúvať minimálne do vybavenia vašej požiadavky a príp. nad tento rámec, ak by došlo k uzavretiu zmluvy. Právnym podkladom tohto spracúvania sú predzmluvné opatrenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ako aj oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, aby sme vám zabezpečili optimálne služby zákazníkom.

Živé diskusné fórum:
Navyše ponúkame návštevníkom webovej stránky nadviazanie kontaktu prostredníctvom živého diskusného fóra. Zaznamenávame pritom lokalitu, IP adresu, prehliadač, operačný systém, verziu softvéru prehliadača a všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v diskusnom fóre, ako napr. vaše meno. Tieto údaje sa spracúvajú a ukladajú do vybavenia vašej požiadavky. Právnym podkladom tohto spracúvania sú predzmluvné opatrenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ako aj oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, aby sme vám zabezpečili optimálne služby zákazníkom.

3.2.2 Opodstatnenie a realizácia zmluvného vzťahu

Aby sme kúpnu zmluvu medzi vami a Lampenwelt GmbH uzavreli k vašej spokojnosti, je potrebné spracovať osobné údaje. Máte pritom možnosť založiť si zákaznícky účet, prostredníctvom ktorého môžete vykonávať správu vašich údajov. Bez všetkého vám ponúkneme aj možnosť uzavrieť objednávku aj bez registrácie prostredníctvom zákazníckeho účtu.

Na realizáciu zmluvy spracúvame tieto osobné údaje: Meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, platobné údaje, e-mailovú adresu a vaše telefónne číslo, váš dátum narodenia a prípadne heslo do vášho zákazníckeho účtu. Vaše údaje používame a uložíme minimálne na dobu trvania zmluvy až do uplynutia zákonných príp. zmluvných práv na poskytnutie ručenia a záruku. Okrem toho ukladáme niektoré vaše údaje v zmysle predpisov obchodného a daňového práva a o lehotách uchovávania údajov. Právnym podkladom tohto spracovania je splnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ako aj dodržanie zákonných ustanovení podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR.

V závislosti od použitého spôsobu platby poskytujeme vaše platobné údaje nášmu poverenému poskytovateľovi platobných služieb, aby bolo možné realizovať platby.

3.2.3 Spracovanie údajov v rámci doručovania balíkov

Správy o stave

V náväznosti na vašu objednávku dostanete e-mailom informácie o stave spracovania a stave zásielky. Tieto aktualizácie budete dostávať dovtedy, kým sa nezrealizuje celá objednávka. Právnym podkladom tohto spracovania je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, aby sme vám v náväznosti na vašu objednávku mohli poskytnúť optimálny servis. Tieto správy o stave môžete kedykoľvek zrušiť tak, že v e-maili stlačíte odkaz na odhlásenie. Využívame na to služby parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 Mníchov, ktorá dostane na vytvorenie týchto správ nevyhnutné osobné údaje (meno, adresu, číslo objednávky, e-mailovú adresu) a používa ich výlučne podľa nášho pokynu na vyššie uvedený účel. Viac informácií o ochrane osobných údajov parcelLab GmbH nájdete na:https://parcellab.com/datenschutz/.

Prepravné a logistické služby

Spolupracujeme s prepravnými a logistickými spoločnosťami. Na účely doručenia objednaného tovaru sa im môžu odoslať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, poštová adresa príp. e-mailová adresa a príp. telefónne číslo, voliteľné: informácie z balíkovej predajne. Právnym podkladom tohto spracovania je plnenie zmluvy podľa čl .6 ods. 1 písm. b GDPR.

 

3.2.4 Postúpenie údajov partnerským spoločnostiam

zenloop

Chceli by sme sa dozvedieť viac o tom, ako sa vám páčil zážitok z nakupovania na Lampenwelt.de. Preto sa na rôznych miestach na našom webovom obchode pýtame na vašu spätnú väzbu týkajúcu sa vášho nákupu. Spolupracujeme ohľadom toho s našim partnerom zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlin. Spracúva sa pritom IP adresa, vaša e-mailová adresa, údaje o zariadení a prehliadači, štatistické údaje o vašom nákupe. Ak si v nadväznosti na vašu spätnú väzbu želáte nadviazať kontakt cez Lampenwelt, môžete v políčku kontakty nechať správu a postup potvrdiť. Právnym podkladom tohto spracovania je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, ktorý dávate tým, že nám nechávate správu, ohľadom ktorej by ste chceli byť kontaktovaný. Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti zenloop nájdete na https://www.zenloop.com/de/legal/privacy.

Heuréka

Vašu spokojnosť s nákupom zbierame prostredníctvom e-mailových dotazníkov pri každom nákupe u nás. Po uskotečnění objednávky vám bude zaslaný do niekoľko dní krátky dotazník ohľadom spokojnosti s vaším nákupom. Používame službu Overené zákazníkmi od nezávislej stránky Heuréka.sk od Heureka Group A.Ş, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 07822774 DIČ: CZ07822774. Heuréka nesmie vaše detaily použiť alebo zdieľať na iné účely, než aké sú tu popísané. Právnym základom pre zasielanie týchto dotazníkov je 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšení spokojnosti našich zákazníkov a predajných skúseností. Vždy máte právo podať námietku pomocou odkazu v každom e-mailu alebo zaslaním e-mailu na [e-mailovú adresu, pomocou ktorej môžeme zabezpečiť, aby účastník nedostal žiadne ďalšie e-maily]. V prípade vašej námietky vám nebudeme ďalej zasielať dotazník.

Trustpilot

Spoločnosť Lampenwelt GmbH vás môže kontaktovať prostredníctvom e-mailu, aby vás pozvala na kontrolu akýchkoľvek služieb a/alebo produktov, ktoré ste od nás dostali. Je to za účelom zhromažďovania vašej spätnej väzby a zlepšovania našich služieb a produktov. Na získanie spätnej väzby používame automatizovanú službu Trustpilot A/S ("Trustpilot"), Pilestraede 58, 5th floor, 1112 Copenhagen K, Denmark. To znamená, že na tento účel zdieľame vaše meno, e-mailovú adresu a referenčné číslo (číslo objednávky) so spoločnosťou Trustpilot A/S. Právnym základom pre zasielanie hodnotiacich emailov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 lit. DGVO. Ak by ste si chceli prečítať viac o tom, ako Trustpilot spracúva vaše údaje, zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

3.3 Spracovanie údajov na reklamné účely

Ak na našej webovej stránke nakupujete tovar alebo služby a/alebo popri tom uložíte vašu e-mailovú adresu, môžete navyše dostávať správy súvisiace s transakciami a výrobkami nezávisle od toho, či ste sa prihlásili na odber nášho informačného letáka alebo nie. Cieľom je posielať vám reklamu upravenú podľa vašich skutočných alebo predpokladaných potrieb, ale neobťažovať vás zbytočnou reklamou. Právnym podkladom tohto spracovania je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, ktorým sú marketingové účely. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť len jediným kliknutím na odhlasovací odkaz v e-maili alebo napr. cez info@svetla.sk a namietať tým proti používaniu vašej e-mailovej adresy na vyššie uvedené účely.

3.3.1 Newsletter

Na našej webovej stránke máte možnosť prihlásiť sa na bezplatný odber newsletterov. Pri prihlásení sa na odber sa spracúvajú údaje z formulára (e-mailová adresa ako povinné pole a dobrovoľné oslovenie, meno a priezvisko a dátum narodenia; v prípade komerčných zákazníkov rovnako aj názov firmy). Vaše údaje sa budú spracúvať po dobu vášho prihlásenia na odber. Právnym podkladom tohto spracúvania je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Používame na to postup Double-Opt-In (postup DOI), ktorým sa cez potvrdzovací odkaz finálne prihlásite na odber nášho informačného letáka.
Právo na zrušenie: Toto prihlásenie môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť s účinnosťou do budúcnosti tak, že potvrdíte odhlasovací odkaz na konci e-mailu, alebo nám pošlete neformálne vyjadrenie vôle. Vaše údaje sa už následne nebudú používať na zasielanie informačných letákov. Zrušenie súhlasu sa netýka zákonnosti spracovania osobných údajov pred jeho zrušením.

3.3.2 Reklama zasielaná poštou

Alternatívne môžeme vaše údaje získané pri objednávaní využiť na to, aby sme vám zasielali správy o výrobkoch a/alebo transakciách poštou. Ak by ste so zasielaním reklamy poštou nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť prostredníctvom info@svetla.sk alebo na hociktorom inom kontaktnom mieste.

3.4 Prezentácia online a optimalizácia webových stránok

Cookie – Všeobecné informácie

Na našich webových stránkach používame tzv. cookie. Cookie sú malé množstvá informácií vo forme textovej informácie, ktoré odosiela webový server do vášho prehliadača. Tieto sa ukladajú iba vo vašom koncovom zariadení. Cookie môže vždy čítať len ten server, ktorý ich predtým uložil a ktorý dostal informácie o tom, čo a kedy ste na webovej stránke pozerali. Samotné cookie identifikujú iba IP adresu vášho počítača a neukladajú žiadne osobné informácie ako napríklad vaše mená. Údaje uložené v cookie sa nespájajú s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa, atď.).

Aby bola naša webová stránka pre užívateľa optimálna, používame cookie. Niektoré prvky našej webovej stránky si okrem toho vyžadujú, aby bolo možné identifikovať vyvolávajúci prehliadač aj po prejdení na inú stránku.

Údaje o používateľovi získané takýmto spôsobom sa pseudonymizujú technickými opatreniami. Z tohoto dôvodu nie je možné dáta priradiť k vyvolávajúcemu používateľovi. Údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa. Môžete sa rozhodnúť sami, či cookie povolíte. Na jednej strane máte zmenou nastavení (väčšinou ich nájdete v menu prehliadača „Možnosti“ alebo „Nastavenia“) vášho prehliadača na výber akceptovať všetky cookie, byť informovaný o ukladaní cookie, alebo všetky cookie odmietnuť. Na druhej strane sa môžete cez baner, ktorý sa zobrazí pri prvom vyvolaní našej webovej stránky a upozorňuje na toto vyhlásenie o ochrane údajov slobodne rozhodnúť, či nám aj naďalej dovolíte ukladať cookie alebo ho chcete odmietnuť.

Pokiaľ ide v tomto cookie a/alebo v informácii, ktorú obsahuje o osobné údaje, je právnym podkladom spracúvania údajov čl. 6 ods. 1 písm.f GDPR. Náš záujem optimalizovať našu webovú stránku je pritom oprávnený v zmysle vyššie uvedeného predpisu.

Kameleoon

Táto webová stránka využíva službu personalizácie a analýzy webu Kameleoon. Program umožňuje analýzu správania používateľov na základe (automatizovanej) segmentácie používateľov. Analýzou údajov zo súborov denníka môžeme určiť, ako jednotlivé segmenty používateľov navštevujú webové stránky, ktoré vstupné stránky sú navštevované a ako možno dosiahnuť zvýšenie počtu kliknutí. Systém analyzuje vaše správanie a jeho kontext pri používaní tejto webovej lokality a anonymne ho priraďuje k cieľovým skupinám. Ako je opísané vyššie, na analýzy sa používajú súbory cookie/lokálne úložisko prehliadača, ktoré sú spojené s pseudonymizovaným identifikátorom. Vaša IP adresa je úplne anonymizovaná a neukladá sa. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré sú generované prostredníctvom súborov cookie/lokálneho ukladania, sa prenášajú na server spoločnosti Kameleoon v Nemecku a tam sa ukladajú v agregovanej a pseudonymizovanej forme. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Kameleoon sa nespája s inými údajmi Kameleoon. Kameleoon sa používa na analýzu vášho používania webovej lokality a na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality, aby sme mohli pravidelne zlepšovať našu ponuku. Právnym základom pre ukladanie súborov cookie je oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR) ponúknuť vám optimalizované nakupovanie. Ďalšia analýza zhromaždených údajov sa uskutočňuje počas obdobia maximálne 365 dní na základe čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ukladaniu súborov cookie/lokálneho ukladania môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

AT Internet (Piano Analytics)

V rámci rozširovania a zlepšovania našej webovej stránky a zvyšovania atraktívnosti obsahu, ktorý vám ponúkame, využívame analytické postupy spoločnosti AT Internet GmbH, Bordeaux. Na tento účel sa údaje ukladajú u externého poskytovateľa služieb. Servery poskytovateľa služieb sa nachádzajú v členských štátoch EÚ. Pri tomto postupe sú údaje anonymizované už pri ich zhromažďovaní a vyhodnocovaní v súhrnnej forme. Váš internetový prehliadač automaticky prenáša údaje na náš server pri vstupe na naše internetové stránky. Tieto údaje zahŕňajú dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, načítaný súbor, množstvo odoslaných údajov, kód odpovede HTTP, typ a verziu prehliadača, prípadné rozšírenia prehliadača, šírku a výšku okna prehliadača, hĺbku farieb, operačný systém a vašu IP adresu (v skrátenej a anonymizovanej podobe). Vaša IP adresa sa používa len na zhromažďovanie analýzy geografickej polohy. Vaša IP adresa nie je trvalo uložená ani prepojená s inými údajmi o používaní. Tieto údaje sa ukladajú oddelene od ostatných údajov, ktoré zadávate pri používaní našej služby. Nie je možné, aby sme tieto údaje priradili ku konkrétnej osobe. Tieto údaje neobsahujú žiadne informácie, ktoré by umožňovali vyvodzovať závery o jednotlivých osobách. Sú zhromažďované a používané výlučne na štatistické účely, ako aj na účely analýzy, napríklad na zlepšenie ponuky. Na vykonanie týchto analýz sa okrem iného používajú súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači vo forme textových súborov. Umožňujú identifikáciu počítačového systému počas opakovanej návštevy webovej stránky. Súbory cookie môžete kedykoľvek odmietnuť alebo vymazať v nastaveniach svojho prehliadača. To však môže mať za následok, že už nebudete môcť využívať celý rozsah funkcií nášho portálu. Väčšina používaných súborov cookie sú takzvané "súbory cookie relácie", ktoré sa vymažú, keď ukončíte reláciu prehliadača. Okrem toho AT Internet používa dva dlhodobé (trvalé) súbory cookie, ktoré sa ukladajú na 30 dní, resp. maximálne 12 mesiacov.

Informácie a námietky:

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s vyššie opísaným postupom analýzy používania našej webovej stránky. Viac informácií o postupe merania spoločnosti AT Internet nájdete na webovej stránke spoločnosti AT Internet GmbH:  Dataschutz, datensicherheit und GDPR compliance Námietku proti spracovaniu údajov spoločnosťou AT Internet môžete vzniesť prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Opt-out

Google Analytics

Na našich webových stránkach používame Google Analytics, službu analýzy webových stránok poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland ("Google"). Právnym podkladom tohto spracúvania je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, aby sme zaručili primeranú formu a priebežnú optimalizáciu našej stránky.

Google používa tzw. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správy o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich a používaním webovej stránky a používaním internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa ktorú odovzdal váš prehliadač v rámci Google sa nebude spájať s inými údajmi Google. Ukladaniu cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade pravdepodobne nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Okrem toho môže zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených cookie a ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si na nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) načítate a inštalujte dostupné plugin prehliadača.

Zaznamenávaniu spoločnosťou Google môžete alternatívne s inštaláciou plugin prehliadača, najmä na internetových prehliadačoch mobilných zariadení zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci link: Google Analytics deaktivieren. Na vašom zariadení sa tým uloží cookie Opt-Out, ktoré do budúcnosti zabráni zaznamenávaniu vašich údajov spoločnosťou Google počas vašej návštevy tejto webovej stránky.

Majte pritom na pamäti, že ak by ste cookie v nastaveniach vášho prehliadača vymazali, môže to mať za následok, že sa vymaže aj cookie Opt-Out a príp. ho budete musieť znova aktivovať. Podrobnejšie informácie o aktivitách spoločnosti Google a o podmienkach používania týkajúcich sa tejto služby a ustanovenia o ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Okrem toho by sme vás chceli upozorniť na to, že na našich webových stránkach sa používa Google s rozšírenou anonymizeIP a preto sa IP adresy spracúvajú len v skrátenej forme, aby boli vylúčený odkaz na osobu.

 

Exactag GmbH

 

Na našej webovej stránke používame na účely optimalizácie súbory cookie od spoločnosti Exactag GmbH. Tieto súbory cookie identifikujú používateľov a odosielajú jedinečné ID súboru cookie, časovú pečiatku a informácie o predchádzajúcich aktivitách používateľov na webovej stránke pri každom načítaní webovej stránky cez prehliadač. Informácie uložené v súboroch cookie sú výlučne anonymné a neobsahujú žiadne osobné údaje. Napriek tomu umožňujú presnú identifikáciu a umožňujú spoločnosti Exactag analyzovať návštevu webovej stránky. Všetky informácie sa spracúvajú iba v Nemecku. Nie je vytvorený žiadny užívateľský profil. Viac informácií nájdete na https://exactag.com/privacy-policy/

Google DoubleClick Remarketing a Google AdWords Remarketing

DoubleClick Remarketing-Pixel a Google AdWords Remarketing a alebo podobné „cieľové skupiny“ použité na našich webových stránkach, obidve služby spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland („Google“). Pomocou týchto služieb vám môžeme zobrazovať reklamné oznamy súvisiace s naším online obchodom, napr. zaujímavé ponuky výrobkov na webových stránkach iných poskytovateľov, ktorí takisto využívajú tieto služby spoločnosti Google („Partner“ na sieti Google Display) Okrem toho vám môžeme pomocou Google AdWords Remarketing oznamom na webových stránkach iných poskytovateľov v sieti Google Display pripomenúť, aby ste dokončili vašu objednávku, pokiaľ ste pred nedávnom prerušili objednávanie v našom online obchode. Dosiahne sa to používaním technológie cookie. Google si na to uloží vo vašom prehliadači malý súbor s postupnosťou čísel (tzv. Cookie ID), aby si vás zapamätal ako návštevníka našich webových stánok a zaznamenával ďalšie anonymné údaje o používaní našej webovej stránky. Cookie ID ukladáme my a používa sa len na jednoznačnú identifikáciu vášho prehliadača a nie na identifikáciu vašej osoby. Vaše osobné údaje táto služba nezaznamenáva alebo neukladá.

Google Remarketing používame aj na rôznych zariadeniach. To znamená, že ak ste napr. začali váš nákup v našom online obchode na vašom smartfóne a dokončíte ho na vašom laptope, môžeme sa k vám dostať s vyššie uvedenými personalizovanými reklamnými oznamami aj na inom zariadení, ktoré používate. Avšak stane sa tak len vtedy, ak ste dali Google súhlas na to, aby spojila váš priebeh prehliadania na webe a v aplikácii Google s vašim účtom Google a informácie z vášho účtu na Google sa používajú na personalizáciu reklám, ktoré si prehliadate na webe. Google v takomto prípade používa a definuje údaje týchto prihlásených používateľov spolu s údajmi Google Analytics na vytváranie zoznamov cieľových skupín na remarketing na rôznych zariadeniach. Na podporu tejto funkcie zaznamenáva Google Analytics ID týchto používateľov autentifikované spoločnosťou Google. Na vytvorenie našich skupín sa tieto údaje od spoločnosti Googe dočasne spájajú s našimi údajmi Google Analytics. Skontrolujte si, prosím, nastavenia ochrany súkromia vášho účtu na Google aby ste zabránili tomu, že spoločnosť Google bude spájať priebeh vášho prehliadania na webe a v aplikácii s vašim účtom.

Aby sme vám mohli správou pripomenúť nedokončenú objednávku našom v online obchode, neodosielajú sa spoločnosti Google žiadne osobné údaje, ale len skutočnosť, že ste pod zaznamenaným ID cookie chceli u nás v online obchode urobiť objednávku a túto ste prerušili, takisto oznámiť aj celkovú cenu predpokladanej objednávky („odovzdať nákupný košík“).

Ďalšie informácie o službách remarketingu spoločnosti Google, podrobnosti o spracúvaní údajov o týchto službách a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať aj natrvalo tak, že si na nasledujúcom odkaze (https://www.google.com/settings/ads/plugin) do prehliadača načítate a nainštalujete dostupné plugin, alebo zakliknete príslušný odkaz na zrušenie súhlasu vo štvorčeku zvýraznenom sivou farbou dole pod týmto odsekom a príp. nasledujete ďalšie pokyny, ktoré sa potom zobrazia. Pomocou nastavenia reklám spoločnosti Google si môžete určiť sami, ktoré reklamy si pozriete a deaktivujete reklamy podľa záujmov.

Sledovanie konverzácie Google Ad Words

V rámci požívania služby Google AdWords ďalej využívame tzv. sledovanie konverzácie. Ak kliknete na reklamu zobrazovanú spoločnosťou Google, uloží sa vo vašom počítači/koncovom zariadení cookie na sledovanie konverzácie. Tieto cookie stratia platnosť po 30 dňoch, neobsahujú žiadne osobné údaje a nepoužívajú sa teda na osobnú identifikáciu. Informácie, ktoré sa získajú pomocou tejto konverzácie cookie sa používajú na vytváranie štatistiky o konverzácii zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzácie. Právnym podkladom na toto spracúvanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Ukladaniu cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade pravdepodobne nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho si môžete vo vašom prehliadači deaktivovať na Google reklamy na webe založené na záujmoch (v rámci siete Google Display) tak, že na www.google.de/settings/ads aktivujete tlačidlo „vyp“, alebo urobíte deaktiváciu na www.aboutads.info/choices/. Ďalšie informácie o príslušných možnostiach nastavenia a ochrane údajov v Googe nájdete na www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

Sprostredkúvanie cez partnerské siete

V našom online obchode spolupracujeme s partnerskými sieťami spoločnosti EDognet. Na výpočet provízie za sprostredkovanie zaznamenávajú partnerské siete nákupy, ktorá nám sprostredkovali. Siete na to ukladajú cookie. Príslušná provízia sa vypočíta na základe jednoznačného sprostredkovania priradeného vydavavateľovi. Údaje spojené so sprostredkovaním môžu byť z dôvodov preukázania odoslané aj na platformu príp. vydavateľovi, ktorý sprostredkovanie inicioval. Údaje zhromaždené v rámci sprostredkovania sa ďalej spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b, f GDPR. Ukladaniu cookie môžete zabrániť príslušnými nastaveniami vášho prehliadača.

brytes GmbH

Táto webová stránka používa služby spoločnosti brytes GmbH (https://www.brytes.de; Am Rombergpark 31a, 44225 Dortmund, Nemecko) na účely vytvorenia a optimalizácie tejto webovej stránky podľa potrieb. Právnym podkladom používania tejto služby je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Oprávnený záujem vychádza z vyššie uvedených účelov. Údaje, ktoré sa na to zaznamenávajú sa ukladajú a používajú anonymizovane na odvodenie vzorcov správania. V tomto procese sa na zaznamenávanie údajov používa softvér na webovú analýzu "Matomo" (niekdajší "Piwik"). Tento používa cookie. Údaje o používaní a správaní sa nespájajú s osobnými údajmi, ale ukladajú sa a posudzujú výlučne anonymne. V rámci anonymizácie sa neuvádza identifikácia IP adresy.

criteo

Na našej webovej stránke používame službu spoločnosti Criteo SA (Rue Blanche, 75009 Paris, Frankreich). V prípade tejto služby ide o službu presmerovania, ktorá prepája množstvo ďalších iných poskytovateľov v sieti, aby bolo možné doručiť čo najväčší rozsah reklamnej inzercie a ostatných reklamných prostriedkov špecifických podľa používateľa. Cireto používa pri návšteve našich webových stránok na tento účel anonymné súbory cookie prehliadača. Údaje, ktoré sa pritom zaznamenajú zahŕňajú okrem iného: IID cookie, e-mailové adresy hash, mobilné ID Advertising a ďalšie technické ID, ktoré spoločnosti Criteo umožňujú individuálne zaznamenávať online správanie osôb bez toho, že by ich mohla priamo identifikovať. Ďalšie informácie o spoločnosti Criteo, podrobnosti o spracúvaní údajov o tejto službe a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Criteo nájdete na http://www.criteo.com/de/privacy/. Na deaktivovanie Cireto v vašom prehliadači kliknite sem. Právnym podkladom používania tejto služby je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Oprávnený záujem vychádza z vyššie uvedených účelov.

Bloomreach

Keď navštívite našu webovú lokalitu a využívate služby spoločnosti Bloomreach B.V. (Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE Amsterdam, Holandsko), spoločnosť Bloomreach môže zhromažďovať určité informácie, napríklad IP adresy, typy prehliadačov, informácie o zariadeniach, navštívené stránky a ďalšie údaje o vašom správaní pri prehliadaní.
Účelom spracovania údajov je použiť údaje zhromaždené spoločnosťou Bloomreach na generovanie personalizovaných výsledkov vyhľadávania a odporúčaní produktov, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. Okrem toho sa tieto údaje môžu použiť na analýzu a zlepšenie výkonu našej webovej lokality. Právnym základom spracúvania údajov je súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Bloomreach a vašich právach nájdete na stránke https://www.bloomreach.com/en/legal/privacy.

3.5 Sociálne médiá

3.5.1 Bazaarvoice Curations

V našom online obchode používame softvér Curations spoločnosti Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd., Austin, TX 78759. Ak používate Curations, použijeme vás osobný príspevok na sociálnych médiách na našej domovskej stránke alebo v našich kanáloch sociálnych médií podľa podmienok používania. Spracúvame pritom také údaje, ktoré ste zverejnili v súvislosti s príspevkom na sociálnych médiách, hlavne vaše (užívateľské) meno. Právnym podkladom tohto spracúvania je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Vaše údaje spracúvame takýmto spôsobom dovtedy, kým nezrušíte váš súhlas.

Vás súhlas môžete zrušiť kedykoľvek s platnosťou do budúcnosti tak, že sa obrátite na nás, a je na to k dispozícii napr. e-mailová adresa info@svetla.sk. Zrušenie súhlasu sa netýka zákonnosti spracovania osobných údajov pred jeho zrušením.

3.5.2 Facebook

Na našej webovej stránke používame obrazový prvok spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Squere, Grand Canal Harbur, Dublin 2, Irland.

Obrazový prvok Facebook nám umožňuje zlepšiť našu ponuku a navrhnúť ju pre používateľa zaujímavejšie. Právnym podkladom tohto používania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f DS-GVO. Obrazový prvok sa pri vyvolaní našej webovej stránky priamo integruje prostredníctvom Facebooku a môže na vašom zariadení uložiť cookie. Ak sa následne prihlásite na Facebook alebo prihlásený navštívite našu stránku, zaznamená sa návšteva našej online ponuky vo vašom profile.

Obrazový prvok spoločnosti Facebook zaznamenáva nasledujúce typy údajov: Informácie o ochrane údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

4. Prehľad vašich práv

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a voči prevádzkovateľovi údajov vám prináležia nasledujúce práva:

4.1 Prístup, oprava, obmedzenie spracúvania a vymazanie

Máte vždy právo na bezplatnú informáciu o údajoch uložených o vašej osobe, ich pôvode a príjemcoch, ako aj účele spracovania údajov na našich webových stránkach. Okrem toho máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak na to existujú zákonné predpoklady.

4.2 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste nám poskytli ako prevádzkovateľovi údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte. Toto vaše právo môžeme splniť poskytnutím exportu csv údajov o zákazníkoch spracovaných o vás.

4.3 Právo na informácie

Ak ste u prevádzkovateľa údajov uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, je povinný všetkým príjemcom, ktorým príslušné osobné údaje zverejnil, túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania oznámiť, ibaže by sa preukázalo, že to nie je možné alebo by to bolo spojené s neprimeranými nákladmi. V porovnaní s prevádzkovateľom údajov máte právo byť informovaný o týchto príjemcoch.

4.4 Právo podať námietku

Máte právo z dôvodov, ktoré vznikli z vašej mimoriadnej situácie, podať kedykoľvek námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo písm. f GDPR; platí to aj pre profilovanie opierajúce sa o tieto ustanovenia.

Prevádzkovateľ údajov už nebude spracúvať vaše osobné údaje, ibaže by preukázal povinné dôvody spracúvania chránené právom, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo sa spracúvanie používa na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa budú vaše osobné údaje spracúvať na šírenie priamej reklamy, máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; platí to aj pre profilovanie, pokiaľ to súvisí s takouto priamou reklamou. Ak by ste namietali spracúvaniu na účely priamej reklamy, tak sa už príslušné osobné údaje nesmú spracúvať na tieto účely.

V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti máte možnosť – bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES – uplatniť právo podať námietku automatizovanaým spôsobom, pri ktorom sa používajú technické špecifikácie.

4.5 Odvolateľnosť vyjadrenia súhlasu podľa predpisov o ochrane osobných údajov

Okrem toho môžete kedykoľvek odvolať vaše súhlasy voči nám, ktoré ste dali s účinnosťou do budúcnosti v súvislosti s nižšie uvedenými kontaktnými údajmi. Zrušenie súhlasu sa netýka zákonnosti spracovania osobných údajov pred jeho zrušením.

4.6 Automatizované rozhodnutie vo výnimočnom prípade vrátane profilovania

právo, nepodriadiť sa rozhodnutiu založenému výlučne na automatickom spracovaní – vrátane profilovania, ktoré má na vás právny účinok, alebo vás značným spôsobom znevýhodňuje. Neplatí to, ak (1) sa rozhodnutie vyžaduje na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom údajov, (2) je prípustné na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ údajov, a tieto právne predpisy zachovávajú primerané opatrenie na ochranu vašich práv a slobôd a aj vašich oprávnených záujmov, alebo (3) nasledovalo s vaším výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia však nesmú vychádzať z osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ neplatí čl. 9 ods. 2 písm. a alebo g a boli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.

Ohľadom prípadov uvedených v (1) a (3) príjme prevádMáte zkovateľ údajov primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov, ku ktorým patrí minimálne právo vymôcť si zásah osoby zo strany prevádzkovateľa údajov, na vysvetlenie stanoviska a napadnutie rozhodnutia.

4.7 Právo podať sťažnosť na dozorný úrad

Bez ohľadu na iné správne alebo súdne opravné prostriedky máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, hlavne vo vašom členskom štáte na mieste vášho pobytu, vášho pracoviska alebo mieste predpokladaného priestupku, ak máte názor, že toto spracovanie týkajúce sa vašich osobných údajov porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov EU. Dozorný úrad, na ktorom bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku poľa čl. 78 GDPR.

Dozorný úrad na Slovensku:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Amt für den Schutz personenbezogener Daten der Slowakischen Republik) so sídlom na Hraničnej 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421/2/3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

5. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo meniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v prípade dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia. Z toho dôvodu sa na tejto stránke pravidelne informujte o prípadných zmenách tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

6. Reklama prostredníctvom e-mailu

Ak na našom webe zadáte objednávku produktov a poskytnete nám svoju e-mailovú adresu, môžeme ju neskôr použiť na zasielanie e-mailov súvisiacich s vašou objednávkou a zakúpenými produktmi, bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber alebo nie. Naším cieľom je poskytnúť vám reklamu prispôsobenú vašim skutočným alebo vnímaným potrebám, ale bez toho aby sme vás rušili zbytočnou reklamou. Za týmto účelom používa služba Emarsys vo vašom prehliadači cookies, keď navštívite naše webové stránky. Tieto cookies okrem iného zaznamenávajú váš typ prehliadača, vašu IP adresu (šifrovaná a skrátená) a ID relácií a súborov cookie. Tieto dáta nám umožňujú sledovať históriu nákupu (napríklad zakúpenej položky alebo prehľadávanej kategórie produktov) anonymne priradenú k svojej e-mailovej adrese. Nastavenia cookies môžete pomocou nastavenia deaktivovať vo vašom prehliadači. Túto históriu nákupu používame k zasielaniu osobných odporúčaní produktov e-mailom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu info@svetla.sk. Viac informácií o spoločnosti Emarsys nájdete tu: https://emarsys.com. Právnym základom tohto zaobchádzania je náš oprávnený záujem na marketingové účely v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Svoj súhlas s používaním vašej e-mailovej adresy pre vyššie uvedené účely môžete kedykoľvek odvolať, zadarmo, prostredníctvom konkrétneho odkazu dostupného v každom newsletteri alebo zaslaním žiadosti na adresu info@svetla.sk

6.1.

Na našom webe máte možnosť prihlásiť sa k odberu bezplatného newslettera. Prihlásením na odber noviniek sa nám prenáša nasledovné dáta: • Emailová adresa • Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia (voliteľné) Pri registrácii sa zhromažďujú aj nasledujúce údaje: • IP adresa počítača, ktorý navštívi web • Dátum a čas registrácie • Názov spoločnosti (na objednávkach spoločnosti) Počas procesu registrácie je váš súhlas so spracovaním údajov získavaný počas trvania odberu newsletteru a je uvedený odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Právnym základom pre spracovanie údajov potom, čo sa užívateľ zaregistruje k odberu noviniek, je článok 6, odsek 1, písmeno a GDPR. K tomu používame postup Double-Opt-In (procedúra DOI), pomocou ktorého sa zaregistrujete v našom newsletteri prostredníctvom potvrdzovacieho odkazu.

Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť prihlásenie k odberu noviniek. Predplatné môžete zrušiť na zodpovedajúcom odkazu, ktorý je k dispozícii na konci každého e-mailu, alebo písomne zaslať formálnu žiadosť e-mailom na adresu info@svetla.sk. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom, bez toho aby vznikli iné náklady ako náklady na prenos na základe základných sadzieb (poplatok za internet). V dôsledku toho sa vaše dáta nebudú naďalej používať pre zasielanie newslettera.

6.2.

V našich e-mailových správach používame tzv. sledovanie alebo trackovanie newslettera. Z dôvodu vyhodnotenia miery otvorení e-mailu a vyhodnotenia kliknutí v rámci newslettera. Túto technológiu používame na určenie miery záujmu o konkrétnej téme a na meranie popularity našich newsletterov. To je tiež náš oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Tieto dáta sú segmentovaného a anonymne ukladané. Tieto informácie s nikým nezdieľame.

Jún 023

Lampenwelt GmbH


Stiahnuť PDF