Akustické svietidlá

ENHANCED WELL-BEING VĎAKA LEPŠEJ PRIESTOROVEJ AKUSTIKE Akustické svietidlá

Hluku z tlačiarní, telefonických hovorov alebo klávesníc sa v každodennom kancelárskom živote nedá vyhnúť. V záujme zachovania produktivity a ochrany zdravia zamestnancov pred stresom z hluku (ktorý znižuje výkonnosť zamestnancov až o 10 %), sa moderné spoločnosti spoliehajú na zvukovoizolačné opatrenia. Jedným z najúčinnejších opatrení, ktoré kombinuje nevyhnutnosť umelého osvetlenia kancelárie so zvukovou pohltivosťou, sú akustické svietidlá.

Formy hluku

Aurálne účinky hluku

Aurálne účinky hluku

Priamo ovplyvňujú sluch, napr. akustická trauma. Tie sa v každodennom kancelárskom živote vyskytujú iba zriedkavo, ale čo sa týka bezpečnosti práce, napr. pri stavebných prácach, sú dôležitou témou.

Extra aurálne účinky hluku

Extra aurálne účinky hluku

Sú stresovou reakciou na príliš vysokú hladinu hluku, ktorá sa napr. prejavuje zníženou výkonnosťou, ale týkajú sa aj zdravia. Najčastejšie sa vyskytujú v každodennom kancelárskom živote.


Fenomén koktailovej párty

Fenomén koktailovej párty

Nedostatočné potlačenie hluku má za následok, že budú počuť aj osobné rozhovory. Chýba akustická súkromná sféra a človek sa neustále cítite „odpočúvaný“.


Blok informácií – právne normy

Čo sa týka kancelárie, neexistujú žiadne zákonom stanovené hraničné hodnoty hluku. Norma DIN EN ISO 11690-1 však odporúča maximálne hodnoty, ktoré zohľadňujeme pri našom poradenstve tak, ako aj ďalšie odporúčania štátnych inštitúcií a profesijných združení.

  • Hladiny akustického tlaku >55 dB sú už vnímané ako rušivé

  • Pri >70 dB trpí kvalita hovoru, či rozhovoru

  • V kanceláriách by hluk pozadia a šum pozadia nemal prekročiť 30 – 45 dB

  • Na priemyselných pracoviskách sa hlučnosti pozadia 65 – 70 dB takmer nedá vyhnúť

Najväčšie zaťaženie hlukom treba v kancelárii očakávať od elektronických zariadení a samotných pracovníkov. S dobrým konceptom kancelárie a akustickými lampami vysokej kvality sa postaráme o lepšiu priestorovú akustiku a tým aj o vyššiu mieru spokojnosti zamestnancov.

Právne normy

Miesta použitia akustických lámp

Existuje niekoľko možnosti, ako znížiť hluk v kancelárii (ďalšie opatrenia nájdete nižšie). Aj vo verejných priestranstvách, napr. v gastronómii, patrí akustická prestávka k dobrému bontónu. Praktickým a esteticky náročným riešením sú akustické svietidlá. Zjednocujú osvetlenie a zvukovú pohltivosť tým, že majú teleso z materiálu, ktorý pohlcuje zvuk, napr. z bavlnenej plsti.

Samostatné pracovisko

Samostatné pracovisko

Veľkopriestorová kancelária

Veľkopriestorová kancelária

Rokovacia miestnosť

Rokovacia miestnosť

Gastronómia a kaviareň

Gastronómia a kaviareň

Ďalšie opatrenia na redukciu hluku

Jedno jednotlivé akustické svietidlo nedokáže úplne potlačiť hladinu hluku v miestnosti, či priestore. Ale v kombinácii s ďalšími opatreniami možno výrazne znížiť úroveň extra aurálneho stresu. Vďaka tomu vzniká pozitívnejší obraz o vlastnom pracovisku.

Strop

Strop

Značný účinok možno dosiahnuť v spojení akustických stropov s akustickými lampami.

Stena

Stena

Keďže steny sú akusticky tvrdé, odrážajú zvuk. Proti tomu môžu pôsobiť obrazy, kalendáre alebo plagáty.

Podlaha

Podlaha

Na rozdiel od parkiet pohlcujú koberce kročajový hluk. Aj izbové rastliny pohlcujú zvuk.

Nábytok

Nábytok

Police na knihy, skrine na spisy a samozrejme „rokovacia pohovka“ majú kladný vplyv na priestorovú akustiku.

Okná

Okná

Lamely alebo závesy pohlcujúce zvuk zabraňujú tomu, aby sa od okien odrážali zvuky a vrátili sa späť do priestoru.

Rozdelenie priestoru

Rozdelenie priestoru

Ak je to možné, treba kopírovacie stroje a tlačiarne umiestniť do samostatne oddelenej miestnosti. Väčšina ľudí považuje tento zdroj zvuku za rušivý.

Sme tu pre vás!

Náš tím odborníkov vám poradí s výberom správnych akustických svietidiel, ktoré presne zodpovedajú vašim stavebným podmienkam a firemnému dizajnu. Jednoducho sa obráťte na jedného z našich odborníkov a využite naše špeciálne ceny pre firemných zákazníkov.

Sme vám kedykoľvek k dispozícii aj telefonicky alebo e-mailom:
Tel.: +421 233 45 6100
E-Mail: firmy@svetla.sk

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Na čo slúžia akustické svietidlá?

Ako fungujú akustické svietidlá?

Kde sa používajú akustické svietidlá?

Aké typy akustických svietidiel existujú?

Prečiarknuté ceny na svetlá.sk zodpovedajú doporučenej maloobchodnej cene výrobcu.
Všetky ceny produktov sú uvedené v €, vrátane 20 % DPH a bez prepravných nákladov.

© 2023 Lampenwelt GmbH